Klippekortsordning

“Klippekort” pas på dit kørekort

Overtrædelser, som er omfattet af klippekortordningen

Fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor (færdselslovens § 4, stk. 1 og 2).

Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor (færdselslovens § 5, stk. 2).

Kørsel med for kort afstand til forankørende (færdselslovens § 15, stk. 3, 1. pkt.).

Kørsel venstre om helleanlæg (færdselslovens § 15, stk. 4).

Ændring af færdselsretning og placering mv. til fare eller ulempe for andre (færdselslovens § 16, stk. 2, og § 18, stk. 1 og 2).

Tilsidesættelse af reglerne om overhaling (færdselslovens § 21, stk. 1-3).

Forøgelse af hastigheden, når man overhales (færdselslovens § 22, stk. 1).

 

Tilsidesættelse af forbud mod overhaling (færdselslovens § 23 og forbud fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning).

Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift (færdselslovens § 24, stk. 1).

Overhaling ved fodgængerfelt (færdselslovens § 25).

Tilsidesættelse af vigepligt (færdselslovens § 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning).

Kap- og væddekørsel (færdselslovens § 37, stk. 4).

Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct. (færdselslovens § 42-43 a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning).

Manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr for passagerer under 15 år (færdselslovens § 80, stk. 4, og § 81, stk. 3).