Førstehjælp

Hvorfor førstehjælp?

I dag skal alle, som erhverver sig kørekort første gang, have gennemgået et førstehjælpskursus, der som minimum skal indeholde 4 timers hjerte-lunge redning (HLR) samt 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Hjertestop

Hjertestop? Er det ikke noget som ældre mennesker rammes af?

Nej, ganske unge mennesker kan også blive ramt. Jeg tror mange har set sport i fjernsynet, hvor veltrænede sportsfolk falder om med hjertestop.

En del har måske oplevet at stå i en situation hjemme eller i en sportshal, hvor der var brug for førstehjælp.

Vi kan være behjælpelig med at anvise mulighed for at erhverve førstehjælp.